Talentenmanagement

Je talenten kennen en talentvol worden met TMA via InRo!

Een uitgebreid beeld van je drijfveren en talenten en competenties.

Waarschijnlijk hoor je weleens spreken over drijfveren en over talenten. Maar wat zijn dat eigenlijk die drijfveren en talenten?

Door de Talentenmanagement (TMA-onderzoek) krijg je een beter zicht op je persoonlijkheid, je natuurlijke talenten en de aanleg die je hebt voor talentontwikkeling en uiteindelijk welke competenties er binnen je bereik zijn. Deze competenties worden doorgaans gevraagd binnen ’n functieprofiel bij een organisatie. Dus jij brengt een set aan  competenties mee en het bedrijf waar je werkt of gaat werken vraagt bepaalde competenties. Hoe deze twee als het ware in elkaar passen is crusiaal voor het slagen binnen deze functie en je arbeidsgeluk.  

Wij merken dat mensen hun eigen talenten vaak vanzelfsprekend vinden, “want dat doe je toch gewoon”. En juist daarom kijk je er zelf als het ware overheen. Jouw talenten zijn niet gewoon, ze zijn bijzonder. Dat maakt jouw uniek en bijzonder voor een werkgever of functie.

Veel analyses of tests meten een beperkt aantal gedragskenmerken. Een valkuil die in deze onderzoeksmethoden schuilt, is het “hokjesdenken”, zoals: jij bent “blauw” en ik ben “rood” en meer van dat. De TMA Talentenanalyse is completer dan dat en meet op 22 drijfveren en 44 talenten. Dit levert een uitgebreid beeld van jezelf op.

Wanneer je de test gemaakt hebt volgt er een bespreking waarin jij de blauwdruk gaat ervaren van wie je bent. En vooral wat je kunt met je drijfveren, talenten en de daarbij behorende competenties.
Onderstaand cirkeldiagram geeft een voorbeeld van hoe deze blauwdruk er uit kan zien.

Op medewerkerniveau levert je dit o.a. op:

 • Inzicht in je drijfveren, talenten en competenties
 • Duidelijk inzicht in waar en hoe jij je kunt ontwikkelen
 • Toekomstbeeld? Dit kan het takenpakket zijn of leiderschap of iets anders binnen het bedrijf waar je werkt.

Op organistatieniveau levert je dit o.a. op:

 • Inzicht in Drijfveren Talenten Competenties van bestaande of nieuwe medewerkers. Toepasbaar als instrument bij in-, ioor- en uitstroom (Inplacement) van medewerkers.
 • Teamoptimalisatie. Hoe is de verdeling van Drijfveren Talenten Competenties in het team. En hoe werken wij daarbinnen samen?
 • Wie past het beste bij welke projecten en takenpakketten.
 • Team-feedback module om d.m.v. deze feedback de samenwerking te verbeteren.

Talentenmanagement als product en als dienst kan nog meer dan bovenstaande. De organisatie TMA wil de norm zetten in het ontwikkelen van talent naar performance. Hier is ook een boek over geschreven.

Naast je sterke kanten, is er in de rapportage en bespreking ook aandacht voor je valkuilen, de wijze waarop mensen met jou het beste kunnen communiceren en wat een ideale werkomgeving voor je is.

Wat TMA zoal biedt:

 • TMA-analyse geeft een nulmeting van b.v. een persoon, een team, een afdeling of zelfs een bedrijf.
 • TMA is een krachtig instrument dat de mogelijkheid biedt om de juiste persoon op de juiste plek te plaatsen en daarbinnen talenten optimaal in te zetten.
 • TMA geeft doorgroeimogelijkheden duidelijk weer.
 • Bovendien is het sterk bij retentie en mobiliteit van personeel.
 • TMA gaat uit van: 6 dimensies (gedragsgebieden), 22 drijfveren, met daaronder 44 talenten

Dit is de basis, daarnaast kan dit product nog veel meer n.l.: vanuit resultaatgebieden worden competenties geselecteerd met bijbehorend gedrag. Zo ontstaat een gedegen functieprofiel. Hieraan kan de kandidaat gekoppeld worden en zo ontstaat een functiematch. Met daarin duidelijk het ontwikkelpotentieel aangegeven. Verder is er de mogelijkheid van 180 of 360 graden feedback op het getoonde gedrag van de kandidaat. Deze feedback wordt als bijzonder waardevol ervaren is en geeft aan of het zelfbeeld overeenkomt met hoe de omgeving de persoon ervaart.

Voordelen zijn o.a.:

 • t.a.v. medewerkers: Objectief beeld van hun Drijfveren, Talenten, Motivatie, en Competenties. Uitgedrukt in diverse rapportages.
 • t.a.v. manager: Ontwikkelinstrument voor hun medewerkers met Talent ontwikkelruimte.
 • Kan zo een onderdeel worden van F & B-gesprek, coaching en verdere ontwikkeling.
 • t.a.v. HRM: Levendige vlootschouw en overzicht op of de juiste persoon op de juiste plek is.
 • Bij functieontwikkeling of het ontstaan van totaal nieuwe functies, is relatief eenvoudig te analyseren, wie er het beste in aanmerking komt voor deze functie(s).
 • Medewerkers krijgen toegang tot een eigen portal waarin hun persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Enkele toepassingsgebieden voor Talentenmanagement zijn:

 • Selectie: Voor selectie kan TMA bijvoorbeeld gebruikt worden bij recruitment, toelating (bijv. voor een opleiding) en sollicitatieprocedures. In het kader van selectie wordt er meer gefocust op scores van talenten die van belang zijn voor het succesvol toekomstig functioneren.
 • Ontwikkeling: Voor persoonlijke ontwikkeling kan TMA bijvoorbeeld gebruikt worden bij loopbaan-, choaching, studiekeuze- en ontwikkeltrajecten (MD-programma’s). In het kader van ontwikkeling wordt er in bredere zin naar de talenten gekeken. Er wordt enerzijds naar de sterkere en zwakkere kanten in het algemeen gekeken en anderzijds naar de persoonlijke voorkeur zodat een ideale ontwikkelrichting gekozen kan worden die realiseerbaar is in het licht van de talenten die een persoon heeft. Ook wordt er gekeken naar de leer- en ontwikkelstijl. Bij bijna alle talenten zijn op de kandidaat toegesneden coaching tips toegevoegd.
 • Teamontwikkeling (TMA Teamanalyse): De Team analyse zetten wij in bij het samenstellen van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in bestaande teams. Binnen de TMA-methode is het mogelijk om individuele TMA-rapportages te combineren zodat er een TMA-teamanalyse ontstaat. De TMA-Team analyse verzamelt de TMA-profielen van teamleden en genereert een overzichtelijk rapport, dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De TMA Team analyse kan worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij tijdelijke teams zoals bijvoorbeeld een projectteam.
 • Potentieel-analyse: Bij Potentieel analyse wordt gekeken naar de mogelijkheden die een kandidaat heeft met zijn talenten, ervaringen, genoten opleidingen en capaciteiten.
 • Opleiding: Voor opleidingen wordt TMA gebruikt bij zowel reguliere opleidingstrajecten als opleidingen, trainingen en cursussen met (grote) gedrags- en competentiecomponenten. In het kader van opleidingen in het algemeen kan gekeken worden naar leer- en ontwikkelstijl en talenten die grote invloed hebben op het succesvol doorlopen van een opleiding. Ook kunnen medewerkers, deelnemers en cursisten gerichter worden begeleid bij het leerproces. Voor opleidingen aangaande gedrag en competenties kan de TMA gebruikt worden om te kijken naar de talenten die bepaald gedrag en competenties beïnvloeden.
 • Bij mobiliteit: Is het mogelijk om diverse medewerkers te koppelen aan een beschikbaar functieprofiel. Zo is in een oogopslag te zien wie er het beste past bij deze functie.
 • Re-integratie: Voor re-integratie kan TMA bijvoorbeeld gebruikt worden bij re-integratietrajecten. Bij re-integratie kan TMA ingezet worden om te onderzoeken welke talenten iemand heeft een goede match te maken met de nieuwe functie. Daarnaast wordt er geanalyseerd of er aandachtspunten zijn die een obstakel vormen bij het re-integratieproces of die dit proces juist kunnen versnellen. Bijvoorbeeld door meer te focussen op de sterke kanten dan op de valkuilen.
 • Inplacement: Is vaak voor beide partijen vervelend. Toch komt er hierdoor een nieuw toekomstperspectief dat uitstekend begeleid kan worden met TMA. De InRo human capital trajecten zijn hierop gebaseerd en geeft een interessante blik op de juiste nieuwe plek.

TMA-Talentenanalyse van InRo human capital
InRo werkt met specialisten die professionals zijn op gebied van mens en teamontwikkeling en wij geven ook op organisatieniveau advies en begeleiding. Met TMA is er voor u een methode, om Drijfveren, Talenten en Competenties in kaart te brengen en ontwikkeling daarvan te managen.

TMA werkt digitaal, via een link beantwoord je 312 vragen. De rapportage die hieruit voortkomt bespreek je met één van de TMA Talent Professionals van InRo human capital, om de uitkomsten betekenis te geven. De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een instrument dat je persoonlijke drijfveren, talenten en competenties in beeld brengt.

Wat kan InRo human capital voor jou betekenen?
Kom het te weten en leg contact met ons.