Certificering

Wij van InRo human capital kiezen bewust voor aansluiting en certificering van diverse ordes van beroepscoaches. Onze motivatie om dat te doen is vooral gelegen in het feit dat wij niet tot de middelmoot willen behoren. Coaching is een vak, een professie en coaching dient voor u als klant echt iets op te leveren.

Wij kiezen voor NOLOC, omdat de arbeidsmarkt in transitie is: banen vervagen, loopbanen ontstaan, investeren in je eigen (loopbaan)ontwikkeling steeds meer een sleutel voor succes. Dat geldt ook voor loopbaanprofessionals. Als beroepsvereniging staat NOLOC voor de professionalisering van vakgebied en beroepsgroep en de deskundigheidsbevordering van haar leden. NOLOC zelf vindt het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals en jobcoaches herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers als cliënten.


Onze motivatie om ook voor NOBCO te kiezen is: Je kunt niet zomaar lid van NOBCO worden, er is een toetsingscommissie die bepaald of je voldoende opleiding, kwaliteit en ervaring (coach uren) hebt.

Wij zien dat veranderingen in onze maatschappij elkaar steeds sneller opvolgen. Dit leidt tot een continu wisselende vraag naar kennis en vaardigheden. Coaching & mentoring biedt krachtige ondersteuning om veranderingen het hoofd te bieden.

Een NOBCO-coach werkt actief aan zijn kwaliteit. Dit doet NOBCO door de professionele ontwikkeling van beroepscoaches te faciliteren en stimuleren, zodat zij het EIA-keurmerk mogen voeren. Als een coach het EIA-keurmerk heeft, weet je zeker dat je met een ervaren en bekwame coach van doen hebt. Hiermee helpt NOBCO jou om een goede coach te vinden.

NOBCO I EMCC is onderdeel van European Mentoring & Coaching Council | EMCC.

EMCC bevordert in ruim 20 landen in Europa een ‘good coaching practice’, een hoge standaard die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches verwacht mag worden. EMCC bevordert hiermee de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van coaching & mentoring. Dit doet EMCC met 4 Europese kwaliteitskeurmerken:

  • European Individual Accreditation | EIA- keurmerk voor coaches | licentie NOBCO
  • European Quality Award | EQA-keurmerk voor coachopleidingen | licentie NOBCO

Vanuit NOBCO kunnen wij de Coaching Monitor inzetten. De Coaching Monitor is een door NOBCO ontwikkeld evaluatie-instrument. Met de Coaching Monitor krijgen coaches, coachees en opdrachtgevers meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten. Coaching Monitor: een zeer gebruikersvriendelijk instrument om coachtrajecten te evalueren.

De innovatieve Coaching Monitor biedt meer zekerheid aan inkopers van coaching dat de kwaliteit van een coach en het rendement van een coachtraject inzichtelijk maakt.

NOBCO-coaches onderscheiden zich met de Coaching Monitor, het EIA-keurmerk én de Internationale Ethische Code nadrukkelijk in de markt.


Effectiviteit coachtrajecten

De Coaching Monitor maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar. Ook helpt de Coaching Monitor bij onderzoek naar coaching.

De 5 functies van de Coaching Monitor:

  1. Monitoren: in een continu proces kan de coach samen met de cliënt het coachtraject monitoren en bijsturen. Zit er voortgang in het traject? Worden de gestelde doelen gerealiseerd?
  2. Meten, evalueren en rapporteren: de doelen van de cliënt worden in de startfase van het coachtraject gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Tijdens en na afronding van het coachtraject worden deze doelstellingen gecheckt, ook met behulp van dezelfde vragenlijsten. De cliënt heeft de mogelijkheid om deze zelfevaluatie met 360-graden feedback of peer-feedback te combineren. Hieruit volgt een persoonlijke rapportage.
  3. Professionele ontwikkeling als coach: de evaluatie van cliënt en coach zijn vastgelegd in een digitale omgeving. Als coach bouw je zo heel gemakkelijk een portfolio op, dat inzicht geeft in je eigen werkwijze en mogelijkheden om je verder te bekwamen als professionele coach. Je kunt de evaluatie per cliënt ook gebruiken voor jouw EIA-(her-)certificering.
  4. Wetenschappelijk onderzoek: alle ingevulde vragenlijsten worden anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de succesfactoren van coaching.
  5. Benchmark Nederlandse coachmarkt: de resultaten van de vragenlijsten worden ook gebruikt om ontwikkelingen in de coachbranche te benchmarken.