Open Training Situatiegericht Verkopen voor de buitendienst

De klant beter begrijpen en hierdoor met meer lef en flair kansen creëren en benutten bij verschillende prospects en klanten in het verkoopproces

Elke situatie in contact met potentiële afnemers is anders. De kunst is dan ook om als accountmanagers, rayonmanagers of vertegenwoordigers hierop flexibel te kunnen inspelen. De behoefte van de afnemer voelen in plaats van gebruik te maken van vaste, vaak ingesleten patronen. Deze tijd zijn we ver voorbij, de klant staat meer dan ooit centraal.

Om als verkoopteam de concurrent voor te blijven, is het belangrijk dat we bewúst inspelen op meer emotionele factoren om het guneffect positief te beïnvloeden.

Bestemd voor

Commerciële buitendiensten, zoals verkopers, vertegenwoordigers, adviseurs, sales engineers, rayonmanagers en accountmanagers.

Resultaten van het trainingstraject

 • Eigen verkoopstijl beter kunnen aanpassen aan de situatie en de klant;
 • Met meer succes bouwen aan winstgevende relaties met afnemers;
 • Verplaatsen in wensen, eisen, behoeften en belangen van klanten én de verkoopboodschap hierop beter kunnen afstemmen;
 • Tegenwerpingen kunnen ombuigen naar verkoopmotieven;
 • Beter kunnen omgaan met de prijs en prijsbezwaren;
 • Situatiegericht de order kunnen en durven afsluiten;
 • Gesprekken doelgericht en doelmatig (met een concrete vervolgstap) kunnen afsluiten;
 • Effectiever kunnen communiceren met relaties.

Opbouw van het trainingstraject

 • Schriftelijke intake van de deelnemers, waarbij leerdoelen worden geformuleerd;
 • Een 4-daagse trainingssessie, in de vorm van 4 aparte dagen, 1 + 1 + 1 + 1 zonder overnachtingen;
 • Tussenliggende praktijk-werkperiode van ongeveer 6 weken;
 • Schriftelijke tussentijdse voortgangsevaluatie van de vorderingen in de praktijk door de trainer;
 • Directe terugkoppeling naar, indien van toepassing, de manager;
 • Onbeperkte consultatiemogelijkheid over de realisatie van de leerdoelen (gedurende 6 maanden).

Inhoud van het trainingstraject Situatiegericht Verkopen voor de buitendienst

 • Inzicht in eigen verkoopstijl en wanneer deze effectief is;
 • Beter kunnen verplaatsen in de behoeften en belangen van de gesprekspartner;
 • Effectiever argumenteren;
 • Hoe maken we latente behoeften van een klant duidelijk, om sneller acceptatie te krijgen van het aanbod;
 • Meer en beter omgaan met de signalen die een klant uitzendt;
 • De inhoud van de boodschap beter afstemmen op de diverse gesprekspartners;
 • Beter in staat zijn een gesprek met goede afspraken en/of een opdracht af te sluiten.

Het pareren van tegenwerpingen

 • Het kunnen onderscheiden van en omgaan met echte en onechte bezwaren;
 • Het beter kunnen opsporen van het werkelijke bezwaar achter een tegenwerping;
 • Een tegenwerping ombuigen naar een koopargument;
 • Hoe laten we de klant inzien dat de voordelen opwegen tegen een eventueel werkelijk bezwaar?

Het omgaan met prijs

 • Professioneel presenteren van de prijs en condities;
 • Het beter ombuigen van ‘te duur’;
 • Het onderhandelen over de prijs met een zo hoog mogelijk onderhandelingsresultaat.

Het doelgericht afsluiten van gesprekken

 • Het wegnemen van de laatste twijfel;
 • Het afsluiten van gesprekken met een opdracht of een volgende concrete stap;
 • Het afsluiten van een gesprek met iemand die niet, niet alleen, óf niet op dat moment kan beslissen.

Werkwijze tijdens de training

 • Vanuit de Praktijk naar de Praktijk’, de deelnemers oefenen op eigen werk-/praktijksituaties en ingebrachte cases door de trainer;
 • Telefoonsimulatie, simultaan simulatie, groepsdiscussie en interventie methodieken;
 • No-nonsense aanpak die werkt in de praktijk;
 • Werken vanuit (realistische) leerdoelen.

Investering

Investering is € 3.750,– ex. btw. per deelnemer voor deze vierdaagse training.
Dit is inclusief de materialen en methodieken en het dagarrangement (zoals parkeerkosten, koffie/thee en luncharrangement).

Data 2022

Groep 1
Dag 1: 6 April
Dag 2: 4 Mei
Dag 3: 1 Juni
Dag 4: 29 Juni

Groep 2
Dag 1: 31 Augustus
Dag 2: 27 September
Dag 3: 26 Oktober
Dag 4: 23 November

Locatie

Hotel van der Valk te Nootdorp.

Inschrijven en vragen

Wilt u zich gelijk op een van de opgegeven data voor deze training inschrijven, dan kan dat onder dit bericht op LinkedIn, via een privé-bericht of per mail via rob@in-ro.nl.

Heeft u aanvullende vragen, dan horen wij graag van u via LinkedIn, telefonisch via 06 – 54 26 00 16 of via mail rob@in-ro.nl.