Open Training Situatiegericht Verkopen voor de binnendienst

Als een spin in een web (verkoop)kansen creëren en benutten voor de organisatie

Gemiddeld bent u meer dan 50% van de dag aan het telefoneren met mensen die u niet ziet. Dit vraagt van een binnendienstmedewerker een enorm inlevingsvermogen in de klant of prospect. Dit geldt zeker in situaties waarin de binnendienstmedewerker te maken krijgt met complexe apparatuur/vraagstukken en problemen bij de klant. Vanuit dit inlevingsvermogen kunnen binnendienstmedewerkers een actieve bijdrage leveren aan onder andere klanttevredenheid en het benutten van commerciële kansen.

Bestemd voor

Binnendienstmedewerkers die contact hebben met klanten en de verkoop ondersteunen en medewerkers die zelf via de telefoon verkopen. Bijvoorbeeld: commerciële binnendienst medewerkers, medewerkers van customer service, relatiebeheerders, front office en back office medewerkers en assistent projectleiders.

Resultaten van de training

 • De behoeften en belangen van de klant beter kunnen achterhalen, begrijpen en daar ook op inspelen;
 • Extra verkoopmogelijkheden beter kunnen herkennen en benutten;
 • Orders kunnen vergroten;
 • Alternatieven beter kunnen verkopen;
 • Een levertijd beter kunnen verkopen;
 • Beter kunnen omgaan met prijs en de vraag om korting;
 • Tegenwerpingen beter kunnen pareren;
 • Een klacht zodanig kunnen opvangen en oplossen dat de relatie verbeterd wordt.

Opbouw van het trainingstraject

 • Schriftelijke intake van de deelnemers, waarbij leerdoelen worden geformuleerd;
 • Een 3-daagse trainingssessie, in de vorm van 3 aparte dagen, in de vorm van 1 + 1 + 1 zonder overnachtingen;
 • Tussenliggende praktijk-werkperiode van ongeveer 6 weken;
 • Directe terugkoppeling naar, indien van toepassing, de manager;
 • Onbeperkte consultatiemogelijkheid over de realisatie van de leerdoelen (gedurende 6 maanden).

Inhoud van het trainingstraject Situatiegericht Verkopen voor de binnendienst

 • Gebruik van de telefoon in het commerciële traject;
 • Situatiegericht verkopen via de telefoon;
 • Inzicht in eigen verkoopstijl en wanneer deze effectief is;
 • Beter kunnen verplaatsen in de behoeften en belangen van de gesprekspartner;
 • Effectiever argumenteren;
 • Hoe maken we latente behoeften van een klant duidelijk, om sneller acceptatie te krijgen van het aanbod;
 • Meer en beter omgaan met de signalen die een klant uitzendt;
 • De inhoud van de boodschap beter afstemmen op de diverse gesprekspartners;
 • Beter in staat zijn een gesprek met goede afspraken en/of een opdracht af te sluiten.

Het pareren van tegenwerpingen

 • Het kunnen onderscheiden van en omgaan met echte en onechte bezwaren;
 • Het beter kunnen opsporen van het werkelijke bezwaar achter een tegenwerping;
 • Een tegenwerping ombuigen naar een koopargument;
 • Hoe laten we de klant inzien dat de voordelen opwegen tegen een eventueel werkelijk bezwaar?

Het omgaan met prijs

 • Professioneel presenteren van de prijs en condities;
 • Het beter ombuigen van ‘te duur’;
 • Het onderhandelen over de prijs met een zo hoog mogelijk onderhandelingsresultaat.

Het doelgericht afsluiten van gesprekken

 • Het wegnemen van de laatste twijfel;
 • Het afsluiten van gesprekken met een opdracht of een volgende concrete stap.

Doelgericht omgaan met klachtenafhandeling aan de telefoon

 • Inzicht ontwikkelen dat een klacht altijd een mogelijkheid geeft om een tevreden klant te verkrijgen;
 • Ontwikkelen van de focus op het opheffen van de eerste nood bij klachten;
 • Samen met de klant ontdekken waar de klant het meeste mee geholpen is;
 • Contact onderhouden met de klant na het oplossen van klanten.

Werken aan klantgerichtheid aan de telefoon

 • De relatie die aandacht geven die hij/zij verdient;
 • Zodanig communiceren dat de deur altijd open blijft staan voor een volgend contact.

Werkwijze tijdens de training

 • Vanuit de Praktijk naar de Praktijk’,
 • De deelnemers oefenen op eigen werk-/praktijksituaties en ingebrachte cases door de trainer;
 • Telefoonsimulatie, simultaan simulatie, groepsdiscussie en interventie methodieken;
 • Werken vanuit (realistische) leerdoelen.

Investering

Investering is € 2.975,– ex. btw. per deelnemer voor deze driedaagse training.

Dit is inclusief de materialen en methodieken en het dagarrangement (zoals parkeerkosten, koffie/thee en luncharrangement).

Data 2022

Groep 1
Dag 1: 14 April
Dag 2: 2 Mei
Dag 3: 30 Mei

Groep 2
Dag 1: 15 September
Dag 2: 13 Oktober
Dag 3: 10 November

Locatie

Hotel van der Valk te Nootdorp.

Inschrijven en vragen

Wilt u zich gelijk op een van de opgegeven data voor deze training inschrijven, dan kan dat onder dit bericht, op LinkedIn, via een privé-bericht of per mail via rob@in-ro.nl.

Heeft u aanvullende vragen, dan horen wij graag van u via LinkedIn, telefonisch via 06 – 54 26 00 16 of via mail rob@in-ro.nl.