Open Training Situatiegericht Timemanagement

Essentie van Timemanagement is zelfmanagement, verrassend dat je veel zelf in de hand hebt
Verbluffend wat resultaten zijn wanneer je begint met je omgeving te beïnvloeden

Iedereen kent wel het gevoel dat er weer eens te weinig uren in een dag zitten. Langer werken is hier vaak niet de oplossing voor. Efficiënter en effectiever werken wel. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Deze praktijkgerichte training Timemanagement helpt je om vanuit nieuwe inzichten een betere werkwijze te organiseren die efficiënter en effectiever is.

Bestemd voor

Medewerkers, projectleiders, secretaresses, assistenten, managers en leidinggevenden die het managen van tijd als uitdaging hebben. Kortom voor iedereen.

Resultaten van de training

 • Meer doelgericht denken en handelen (werken);
 • Inzicht en vaardigheid ontwikkelen in de Timemanagement principes;
 • Beter plannen en organiseren;
 • Meer effectiviteit, meer efficiëntie en kortere doorlooptijden van processen en procedures;
 • Meer taken af kunnen ronden;
 • Meer tijd overhouden voor taken die er echt toe doen;
 • Collega’s effectief kunnen aanspreken op gedrag, zoals b.v. bij het niet nakomen van afspraken.

Opbouw van het trainingstraject

Hierbij staan centraal de toepassing in de praktijk en het behalen van de leerdoelen en resultaten. Dat betekent dat het traject onder andere de volgende items kent:

 • Schriftelijke intake van de deelnemers, waarbij leerdoelen worden geformuleerd;
 • Een traject van 1,5 dag, in de vorm van 1 dag en een halve dag, met een praktijkperiode van ongeveer 4 – 6 weken tussen de trainingsdagen;
 • Directe terugkoppeling naar, indien van toepassing, uw leidinggevende;
 • Consultatiemogelijkheid over de realisatie van de leerdoelen (gedurende 6 maanden);
 • Optioneel: coaching in de praktijk door de InRo trainer.

Inhoud van deze training:

Dagdeel 1 + 2 (een hele dag)

 • Inzicht ontwikkelen in wat timemanagement is en wie hier verantwoordelijk voor is;
 • Inzicht in nut en noodzaak van het hebben van een planning die bijdraagt aan effectief en efficiënt werken;
 • Leren consequent prioriteiten te stellen;
 • Optimaliseren van planmatig denken en handelen;
 • Inzicht in “Hoe plan ik de dag?”;
 • Doelen leren stellen volgens de SMART methodiek; dus Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden;
 • Monitoren van en reageren op dit SMART proces;
 • Het belang inzien om opdrachten in één keer af te ronden;
 • Het leren onderscheid te maken in belangrijke/onbelangrijke, urgente/niet-urgente taken;
 • Het onderkennen van tijdverspillers en daardoor effectief omgaan met tijd;
 • Beter keuzes kunnen maken. Het is vaak nodig om ‘nee’ te zeggen tegen het ene, om voluit ‘ja’ te kunnen zeggen tegen het andere;
 • Assertiviteit ontwikkelen: Leren om ‘nee’ te zeggen, te delegeren en het overtuigen van de ander;
 • Communiceren met collega’s over een meer effectieve werkwijze;
 • Meer structuur in het werk brengen en minder ad-hoc werken;
 • Praktische toepasbaarheid van het geleerde, direct in de dagelijkse praktijk;
 • Afspraken die gemaakt zijn ook daadwerkelijk nakomen. En elkaar effectief kunnen aanspreken op afspraken die niet nagekomen worden, met als doel dat afspraken nagekomen gaan worden;
 • Hierdoor ontstaat rust en vertrouwen;
 • Uitwisselen van tips, ervaringen en ideeën na een praktijkperiode.

Dagdeel 3

 • Korte intervisie op behaalde praktijkresultaten;
 • Dit leidt tot nieuwe kennis en inzichten die uitermate goed bruikbaar zijn als procesverbetering;
 • In dit deel is ruimte voor gespreksvoering (praktijksimulaties) die te maken heeft met het verbeteren van het maken van afspraken én het effectief opvolgen van afspraken die niet of onvoldoende zijn nagekomen, corrigeren van collega’s die je in de problemen brengen en delegeren dan wel verdelen van werk;
 • Aan de hand van praktijksituaties een persoonlijk prioriteitsplan opstellen.

Werkwijze in de training

 • Vanuit de Praktijk naar de Praktijk’, de deelnemers oefenen op eigen werk-/ praktijksituaties en ingebrachte cases door de trainer;
 • Doormiddel van praktijkgerichte opdrachten, discussie en conclusies wordt er actief gewerkt aan inzicht, kennis en vaardigheden om effectiever met tijd om te gaan;
 • Werken vanuit (realistische) leerdoelen;
 • Digitale beeldopname van simulaties, simultaan simulatie, groepsdiscussie en interventiemethodieken.

Investering

Investering is € 1.475,– ex. btw. per deelnemer voor deze tweedaagse training.
Dit is inclusief de materialen en methodieken en het dagarrangement (zoals parkeerkosten, koffie/thee en luncharrangement).

Data 2022

Groep 1
Dag 1 : Twee dagdelen 28 April
Dag 2: Een dagdeel 13 Mei (ochtend)

Groep 2
Dag 1 : Twee dagdelen 22 September
Dag 2: Een dagdeel 13 December (ochtend)

Locatie:

Hotel van der Valk te Nootdorp.

Inschrijven en vragen

Wilt u zich gelijk op een van de opgegeven data voor deze training inschrijven, dan kan dat onder dit bericht op LinkedIn, via een privé-bericht of per mail via rob@in-ro.nl.

Heeft u aanvullende vragen, dan horen wij graag van u via LinkedIn, telefonisch via 06 – 54 26 00 16 of via mail rob@in-ro.nl.