Open Training Situatiegericht Leidinggeven

Essentiële vaardigheden voor iedere manager en middle manager

Het aansturen van één of meerdere medewerkers vraagt onder andere: inzicht, gevoel, kennis en kunde ten aanzien van het omgaan met en het leidinggeven aan medewerkers. Uiteindelijk wil je samen met de medewerkers de doelstellingen van de organisatie en/of afdeling gaan helpen realiseren.
Deze training geeft je niet alleen handige, maar zeker ook direct toepasbare vaardigheden.

Bestemd voor

Managers en leidinggevenden, teamleiders, afdelingshoofden, vestigingsmanagers, district managers en directeuren.

Resultaten van het trainingstraject

 • Situatiegericht leidinggeven, kennis en kunde;
 • Medewerkers beter kunnen motiveren tot leveren van hoge(re) prestaties;
 • Effectief coachen en begeleiden van medewerkers waardoor betere resultaten bereikt worden;
 • De eigen stijl van leidinggeven effectiever (situationeel) kunnen inzetten;
 • Motiverend presenteren van veranderingen in beleid of aanpak;
 • Vergaderingen en werkbesprekingen effectiever kunnen leiden;
 • Het middel van functioneren en beoordelen inzetten ter bevordering van de competentie.

Opbouw van het trainingstraject

Hierbij staan centraal de toepassing in de praktijk en het behalen van de leerdoelen en resultaten. Dat betekent dat het traject onder andere de volgende items kent:

 • Schriftelijke intake van de deelnemers, waarbij leerdoelen worden geformuleerd;
 • Een 5-daagse trainingssessie, in de vorm van 5 aparte dagen, verdeeld over 1+1+1+1+1 dagen, met een praktijkperiode van ongeveer 4 weken tussen de trainingsdagen;
 • Directe terugkoppeling naar, indien van toepassing, uw leidinggevende;
 • Gedurende 6 maanden onbeperkte consultatiemogelijkheid over de realisatie van de leerdoelen;
 • Optioneel: Management coaching in de praktijk door de InRo-trainer.

Inhoud van het trainingstraject Situatiegericht Leidinggeven

 • Leiderschapsstijl en leiderschapseffectiviteit;
 • Het continu werken aan een hogere kwaliteit van het team;
 • Het stimuleren en motiveren van een team om resultaatgericht te werken;
 • Het opbouwen en in stand houden van goede communicatielijnen intern;
 • Situationeel leiderschap in de praktijk;
 • Duidelijk krijgen welke competenties er in je team zitten;
 • Competenties helpen ontwikkelen;
 • Toepassen van coachend leiderschap voor optimale teamontwikkeling.

Effectief coachen en begeleiden van medewerkers

Verschaffen van inzicht en nut van coachen en begeleiden van medewerkers;
Meer inzicht in hoe mensen leren;
De rol van u als coach in het kader van coachen en begeleiden;
Werken met doelstellingen in het kader van coachen;
Hoe gaat u beter om met leerdoelstellingen van uw teamleden;
Hoe passen we coachen en begeleiden toe in de praktijk.

Corrigeren en motiveren van medewerkers

 • Wanneer kiest u voor corrigeren;
 • Duidelijk zijn in het corrigeren zonder de werkrelatie op het spel te zetten;
 • Wat is intrinsieke en extrinsieke motivatie en hoe deze te beïnvloeden;
 • Wat motiveert medewerkers voor een vrijwillige verhoogde werkinzet;
 • Het maken van duidelijke afspraken over verbetering van gedrag en motivatie.

Motiverend presenteren

 • Het doel van de presentatie en de te gebruiken methodieken;
 • Beter afstemmen op het publiek;
 • Effectief gebruik maken van positieve deelnemers en omgaan met negatieve deelnemers;
 • Structuur en inhoud afstemmen op het te bereiken doel;
 • Hoe presentaties bijdragen tot motivatie en actie.

Het leiden van vergaderingen en werkoverleg

 • Meer inzicht in welke soorten vergaderingen er zijn;
 • Beter vervullen van de rol als voorzitter, voor, tijdens en na de vergadering;
 • Beter in staat zijn om de aandacht te verkrijgen en te behouden;
 • Meer grip op het bereiken van doelen en subdoelen in vergaderingen;
 • Beter beheersen van de factor tijd en tijdverspillers;
 • Beter inschatten van de rol en belangen van de deelnemers.

Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

 • Meer inzicht verkrijgen in het nut en de zin van functionerings- en beoordelings-gesprekken;
 • Structuur en strategie;
 • Beter in staat zijn de medewerkers een zelfbeeld te geven, waar vandaan verdere groei bespreekbaar wordt;
 • Helder en duidelijk formuleren van de situatie en acceptatie daarop verkrijgen;
 • Opzetten van een gezamenlijk actie-/ontwikkelingsplan;
 • Het voeren van follow-up gesprekken.

Werkwijze tijdens de training

 • ‘Vanuit de Praktijk naar de Praktijk’, de deelnemers oefenen op eigen werk-/praktijksituaties en ingebrachte cases door de trainer;
 • Telefoonsimulatie, simultaan simulatie, groepsdiscussie en interventie methodieken;
 • Werken vanuit (realistische) leerdoelen.

Investering

Investering is € 3.975,– ex. btw. per deelnemer voor deze vijfdaagse training. Dit is inclusief alle materialen en methodieken en het dagarrangement (zoals parkeerkosten, koffie/thee en luncharrangement).

Data 2022

Groep 1
Dag 1: 31 Maart
Dag 2: 21 April
Dag 3: 12 Mei
Dag 4: 09 Juni
Dag 5: 04 Juli

Groep 2
Dag 1: 08 September
Dag 2: 06 Oktober
Dag 3: 03 November
Dag 4: 17 November
Dag 5: 15 December

Locatie

Hotel van der Valk Nootdorp, nabij Den Haag

Inschrijven en vragen

Wilt u zich gelijk op een van de opgegeven data voor deze training inschrijven, dan kan dat onder dit bericht op LinkedIn, via een privé-bericht of per mail via rob@in-ro.nl.

Heeft u aanvullende vragen, dan horen wij graag van u via LinkedIn, telefonisch via 06 – 54 26 00 16 of via mail rob@in-ro.nl.