Open Training Situatiegericht Effectief Afspraken maken

Essentiële vaardigheid voor iedereen binnen een organisatie die professioneel afspraken maakt binnen de organisatie. Zowel onderling een-op-een als met een team.

Effectief afspraken maken is onmisbaar bij het goed functioneren van individuen en teams. Ervaring leert dat opgelopen teleurstellingen ontstaan, doordat afspraken niet goed gemaakt worden en bovendien onvoldoende worden nagekomen.

Dit geeft diepe teleurstellingen, waardoor er het risico is dat er wel afspraken gemaakt worden, maar dat het niet nakomen van deze afspraken te gemakkelijk door de vingers gezien wordt. Het goed maken en nakomen van afspraken verhoogt het vertrouwen in elkaar en zorgt voor kortere doorlooptijden.

Deze training geeft inzicht en handige oplossingen en is direct toepasbaar.

Bestemd voor

Directie, managers en leidinggevenden, teamleiders, afdelingshoofden, vestigingsmanagers, district managers en alle andere medewerkers.

Resultaten van het trainingstraject

 • Meer inzicht in hoe het psychologisch doorwerkt wanneer er een tendens ontstaat, waarin het niet nakomen van afspraken gemeen goed aan het worden is;
 • Duidelijk afspraken maken met een herkenbare structuur die succesvol is;
 • Een écht open cultuur, waarin zaken benoemd en besproken kunnen worden bij het niet nakomen;
 • Verbetering van houding, gedrag en of resultaten dwars door het bedrijf;
 • Verbetering van individuele en teamprestaties;
 • Verbetering bij en ondersteuning van veranderingsprocessen;
 • Doorlooptijden worden korter en de kwaliteit van inspanningen en resultaten worden beter;
 • Er ontstaat weer vertrouwen in elkaar;
 • Het gesprek weten te voeren met collega’s die afspraken niet nakomen.

Opbouw van het trainingstraject

Hierbij staan centraal de toepassing in de praktijk en het behalen van de leerdoelen en resultaten. Dat betekent dat deze training onder andere de volgende items kent:

 • Schriftelijke intake van de deelnemers, waarbij leerdoelen worden geformuleerd;
 • Een 1-daagse trainingssessie, in de vorm van twee dagdelen, aangevuld met een dagdeel intervisie;
 • Totaal 1,5 dag verdeeld over 1 dag en een 0,5 dag, met een praktijkperiode van ongeveer 3 – 4 weken ertussen;
 • Directe terugkoppeling naar, indien van toepassing, uw leidinggevende;
 • Gedurende 6 maanden onbeperkte consultatiemogelijkheid over de realisatie van de leerdoelen;
 • Optioneel: Management/Leiderschap coaching in de praktijk door de InRo-trainer.

Inhoud van het trainingstraject Situatiegericht Effectief Afspraken maken

 • Inzicht in wat er zoal misgaat bij het maken van afspraken;
 • Inzicht in de gevolgen daarvan;
 • Inzicht in nut en noodzaak om dit tij te keren;
 • Antwoord op de vraag ‘Wat vraagt dit aan vaardigheden, lef en durf?’;
 • Inzicht in hoe het corrigeren van de ander vaak gaat in de praktijk;
 • Aanleren van de InRo methodiek om te corrigeren;
 • Uiteindelijk verkrijgen van verbeterd gedrag van collega’s;
 • Wat als er toch geen gewenste verbetering komt.

Gedurende de training wordt er regelmatig geoefend en geëvalueerd.

Werkwijze tijdens de training

 • Vanuit de Praktijk naar de Praktijk’, de deelnemers oefenen op eigen werk-/praktijksituaties en ingebrachte cases door de trainer;
 • Telefoonsimulatie, simultaan simulatie, groepsdiscussie en interventie methodieken;
 • Werken vanuit (realistische) leerdoelen.

Investering

Investering is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt met u afgestemd. Het maximaal aantal deelnemers voor deze training is acht.
Uitgangspunt is twee dagdelen training en één dagdeel intervisie.

Investering: v.a. € 1.475,– ex. btw. per deelnemer.

Data 2022

Groep 1
Dag 1: 29 Maart
Dag 2: 19 April (ochtend)

Groep 2
Dag 1: 12 April
Dag 2: 10 Mei (ochtend)

Groep 3
Dag 1: 6 September
Dag 2: 29 September (ochtend)

Groep 4
Dag 1: 4 Oktober
Dag 2: 1 November (ochtend)

Locatie

 • Bij u op kantoor;
 • Hotel van der Valk Nootdorp;
 • HNK Den Haag, is op locatie bij InRo.

Inschrijven en vragen

Wilt u zich gelijk op een van de opgegeven data voor deze training inschrijven, dan kan dat onder dit bericht op LinkedIn, via een privé-bericht of per mail via rob@in-ro.nl.

Heeft u aanvullende vragen, dan horen wij graag van u via LinkedIn, telefonisch via 06 – 54 26 00 16 of via mail rob@in-ro.nl.